Bruk beskyttelsesbriller nyttårsaften

Bruk beskyttelsesbriller på nyttårsaften

Nyttårsfeiringen er ofte forbundet med fyrverkeri, men hvert år ser vi at ikke alle vet hvordan de skal benytte fyrverkerier på en trygg og sikker måte.

Etter nyttårsfeiringen i årsskiftet 2021/2022 ble det rapportert inn over 50 personskader til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og omhandler ansikt, øyne, hørsel og andre kroppsdeler. De siste fem årene har det i snitt blitt rapportert 45 personskader hvert år. 

 

Bruk beskyttelsesbriller på nyttårsaften

Det ble registrert 12 øyeskader, hvorav fire fikk så alvorlige øyeskader at det er forventet at de vil oppleve betydelig synsreduksjon. Ingen av personene benyttet beskyttelsesbriller på tidspunktet de ble skadet, melder DSB. 

Nyttårsfeiring forbindes ofte med oppskyting av fyrverkeri, men ikke alle vet hvordan man skal behandle eksplosivene. Ved hjelp av noen enkle råd kan oppskytingen skje under trygge omstendigheter.

– Vi har i en årrekke oppfordret publikum til å bruke beskyttelsesbriller ved oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. At noen likevel velger å gamble med synet sitt er vanskelig å forstå, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen

Les også: Rekordøkning i antall branner denne julen

De siste 10 årene har antall øyeskader som følge av fyrverkeri ved feiring av nyttår holdt seg nokså stabilt, viser statistikk fra Haukeland Universitetssykehus. Over 162 personer har fått skader på øynene. Av disse har 52 tilfeller vært karakterisert som alvorlige fra medisinsk hold. 

–  Fyrverkerier er eksplosiver og skal behandles med omhu. Den som skyter opp fyrverkeriet bør forberede oppskytingen mens det er lyst, holde seg edru og bruke beskyttelsesbriller. Alle som ser på fyrverkerier bør holde god avstand og ha beskyttelsesbrillene på, sier Søtorp. 

Følger man disse rådene, sikrer man en trygg inngang i det nye året. 

– Jeg ønsker også å minne om at aldersgrensen er 18 år for salg, kjøp og bruk av fyrverkeri. Kategori 1 produkter, som for eksempel små stjerneskudd har 12-årsgrense. Husk at alle som skal skyte opp fyrverkerier også må lese bruksanvisningen nøye, sier Søtorp. 

Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri:

 1. Forbered oppskytingen i god tid.
  Gjør klart for fyrverkerioppskyting mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart til fyrverkeriet som skal plasseres ut på kvelden. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
  Følg de anbefalingene som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Sikkerhetsavstanden kan du lese utenpå fyrverkeriet.
 3. Alle som ser på må stå på trygg og sikker avstand, minimum sikkerhetsavstanden til fyrverkeriet.

  Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Pass på at stjerneskudd ikke kommer i kontakt med klær. Det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd i kategori 1.

 4. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes, og du må levere det tilbake til forhandleren.
 5. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. 
  Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.
 6. Bruk tennstav. 
  En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
 7. Sitt på huk, tenn lunta og gå.
  Etter at lunta er tent, bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet.

  Bruk beskyttelsesbriller under opptenning for å redusere sjansen for at du skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.

 8. Bøy deg aldri over fyrverkeri. 
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut.
 9. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler.
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.
  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytingen.

Trygg bruk av fyrverkeri er tema i Brannvernforeningens nasjonale kampanje #jegvilse. Kampanjen varer fra 27. til 31. desember, og årets hovedfokus er bruk av beskyttelsesbriller i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri.