Eiendomsforvaltning Oslo

Bor du i Oslo og eier en eiendom som du ønsker å gjøre virksomhet på ved for eksempel å leie den ut? Da kan det være en god idé å sjekke ut muligheten for eiendomsforvaltning i området hvor du befinner deg!

Eiendomsforvaltning kan være aktuelt for alle som anser det som aktuelt for dem. Det finnes aktører som tar på seg eiendomsforvaltning av både små borettslag og større bygninger, så her er det du som bestemmer hva som er den beste løsningen for deg.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på eiendomsforvaltning i Oslo. Hva er eiendomsforvaltning, hva driver en eiendomsforvalter med, hva er det som kreves for å jobbe med det og hva kan man eventuelt gjøre i stedet for å bruke en eiendomsforvalter?

Eiendomsforvaltning Oslo

Hva er eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning er et sammensatt ord som består av ordstammene «eiendom» og «forvaltning». Disse ordstammene er bundet sammen av en fuge-s, eller binde-s om du heller vil kalle det det.

Begrepet «eiendom» viser til et objekt som en person har i sitt eie. Dette kan være både en mindre leilighet eller et større leilighetskompleks som består av flere leiligheter. Det kan også være enebolig og fritidsbolig, men det er ikke relevant i forbindelse med eiendomsforvaltning.

Forvaltning er et begrep som viser til administrasjon, som er mest aktuelt dersom det er snakk om et større leilighetskompleks. Hvis komplekset består av for eksempel 20 leiligheter, så kan det være litt mange å ha kontroll på. Da kan en eiendomsforvalter komme godt med.

Dette gjør en eiendomsforvalter

En eiendomsforvalter jobber med forvaltning av eiendommer. I praksis betyr det at dette er en person som leietakere tar kontakt med dersom det oppstår et problem i stedet for å ta direkte kontakt med utleier.

Dette er noen av de vanlige arbeidsoppgavene til en eiendomsforvalter:

  • Kontroll og vedlikeholde av tekniske elementer (f.eks bygningens heiser).
  • Organisering av viktige papirer (f.eks tegninger som har med bygningen å gjøre).
  • Vedlikehold av eventuelle utendørsområder (f.eks vanning av planer/plen).
  • Sesongrelaterte oppgaver (f.eks gressklipping om sommeren og snømåking om vinteren).
  • Å fikse feil og mangler som blir rapportert inn av de som bor i den aktuelle bygningen.

Det er imidlertid ikke alle at eiendomsforvalteren har kunnskapen til å gjennomføre alle disse oppgavene. Men i disse tilfellene er det eiendomsforvalteren ansvar å sørge for å finne aktører som kan gjøre det, slik at de aktuelle tingene blir fikset.

Dette kreves for å jobbe med eiendomsforvaltning

Man kan gå forskjellige veier til å jobbe med eiendomsforvaltning. Det er med andre ord mange veier til målet. Noen har kanskje jobbet med juss eller utleie av leiligheter før de gjøre en «cross over» og begynte å jobbe i denne bransjen.

Borettslagets styre eller en eiendomsforvalter

Oppgavene vi har nevnt ovenfor har en ting til felles, og det er at det ikke bare er en eiendomsforvalter som kan gjøre dem.

Dersom det for eksempel er et mindre borettslag så pleier noen av beboerne å danne et styre som tar seg av disse tingene. Men det er nok ikke like aktuelt i Oslo.