Overtagelsesprotokoll

Lurer du på hva en overtagelsesprotokoll er og hvorfor det er viktig? I denne artikkelen kan du lese mer om overtagelse, hvordan du fyller ut overtagelsesprotokoll og hva er viktig å huske på.

En overtagelsesprotokoll er et viktig dokument som brukes i forbindelse med overtakelsen av eiendom eller eiendeler.

Det er en skriftlig avtale som opprettes mellom to parter – den som overtar eiendommen (kjøper) og den som overdrar eiendommen (selger). Overtagelsesprotokollen fungerer som et bevismateriale for å dokumentere og bekrefte tilstanden til eiendommen på overtakelsestidspunktet.

Overtagelsesprotokoll

Hvorfor er overtagelsesprotokoll viktig

En overtakelsesprotokoll er en avgjørende del av en eiendomsoverføring. Den har flere viktige formål:

 • Dokumentasjon av tilstand: Overtakelsesprotokollen brukes til å beskrive og dokumentere den nåværende tilstanden til eiendommen eller eiendelene som blir overført. Den inneholder en detaljert beskrivelse av ulike elementer som strukturer, inventar, utstyr, og eventuelle mangler eller skader som er synlige ved overtakelsen.

 • Ansvarsfordeling: Protokollen definerer også ansvarsfordelingen mellom kjøper og selger når det gjelder eventuelle feil, mangler eller skader på eiendommen. Ved å inkludere dette i overtakelsesprotokollen blir det klart hvilke ansvarsområder som tilfaller hvilken part, og det kan bidra til å unngå potensielle tvister i fremtiden.

 • Bevisdokument: Overtakelsesprotokollen fungerer som et bevisdokument i tilfelle av uenigheter eller tvister mellom kjøper og selger etter overtakelsen. Hvis det oppstår uoverensstemmelser angående tilstanden til eiendommen, kan protokollen brukes som et juridisk dokument for å bekrefte den opprinnelige tilstanden på overtakelsestidspunktet.

Motta tilbud fra lokalene eiendomsmeglere i Oslo. Finn en megler og be om verdivurdering av din bolig.

Tilbud fra eiendomsmegler

Hvordan fylle ut en overtagelsesprotokoll

Følgende trinn gir en generell veiledning for å fylle ut en overtakelsesprotokoll:

 1. Start protokollen med å oppgi navnene på kjøperen og selgeren, adressen til eiendommen og datoen for overtakelsen. Det er også viktig å inkludere eventuelle referansedokumenter som gjelder eiendommen, for eksempel kjøpekontrakten eller leiekontrakten.
 2. Beskrivelse av eiendommen: Gi en detaljert beskrivelse av eiendommen eller eiendelene som blir overført. Dette kan inkludere bygninger, rom, utstyr, og annet relevant inventar. Vær så nøyaktig og grundig som mulig for å unngå misforståelser senere.
 3. Tilstandsvurdering: Gjennomfør en grundig vurdering av tilstanden til eiendommen eller eiendelene. Beskriv eventuelle synlige feil, mangler, skader eller avvik fra forventet tilstand. Ta med detaljer som plassering, omfang og eventuelle fotografier som støtter beskrivelsen.
 4. Ansvarsfordeling: Angi klart hvilket ansvar som tilfaller kjøper og selger for de identifiserte feilene, manglene eller skadene. Dette kan inkludere reparasjoner, erstatninger eller kompensasjon som skal utføres av en av partene.
 5. Signaturer og vitner: Sørg for at både kjøper og selger signerer overtakelsesprotokollen. Det kan også være lurt å inkludere vitner som kan bekrefte at overtakelsen og tilstanden til eiendommen ble vurdert korrekt.

Trenger du en mal for overtagelsesprotokoll kan du finne denne på nettsidene til Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eiendomsmegler

Viktige begreper i overtakelsesprotokollen:

Mangler: Dette refererer til feil, defekter eller mangler som er oppdaget ved overtakelsen. Det kan omfatte alt fra strukturelle problemer til mindre kosmetiske avvik.

Skader: Dette refererer til fysiske skader eller ødeleggelser på eiendommen som kan ha oppstått som følge av uhell, forsømmelse eller andre årsaker.

Avvik: Dette beskriver situasjoner der tilstanden til eiendommen ikke samsvarer med forventningene eller spesifikasjonene som er angitt i kjøpekontrakten eller andre avtaler.

Retting: Dette refererer til handlingen med å reparere, erstatte eller utbedre mangler, skader eller avvik på eiendommen for å bringe den tilbake til ønsket tilstand.

Hva er viktig å huske på om overtagelsesprotokoll

 • Nøyaktighet: Vær grundig og nøyaktig når du beskriver tilstanden til eiendommen. Dette vil bidra til å unngå misforståelser og potensielle tvister senere.

 • Dokumentasjon: Ta med fotografier, tegninger eller andre dokumenter som støtter beskrivelsen av tilstanden til eiendommen. Dette vil gi ytterligere bevis og klarhet.

 • Kjenn dine rettigheter og plikter: Forstå dine rettigheter og plikter som kjøper eller selger. Vær klar over ansvarsfordelingen når det gjelder feil, mangler eller skader.

 • Rådfør deg med profesjonelle: Hvis du er usikker på hvordan du skal fylle ut overtakelsesprotokollen eller har spørsmål angående tilstanden til eiendommen, kan det være lurt å søke råd fra en advokat, eiendomsmegler eller annen fagperson.

Ved å fylle ut protokollen på en grundig og nøyaktig måte, kan man unngå potensielle tvister og misforståelser mellom kjøper og selger. Det er viktig å forstå begrepene som brukes i protokollen og være klar over ens rettigheter og plikter. Ved å følge disse retningslinjene kan overtakelsesprotokollen være et verdifullt verktøy i eiendomsoverføringen.