SL Pensjonsfond Ser Tilbake på et Godt År

SL Pensjonsfond er i en god posisjon når de ser på aktiviteter mot slutten av 2021. Fondets nettoeiendeler ved slutten av 2021 var på nesten 243 milliarder ISK, og økte med nesten 34.3 milliarder i 2021. Den gjensidige forsikringsavdelingens netto realavkastning var rundt 11.7% for fjoråret (9.7% 2020), men den nominelle avkastningen var på 17.1% i samme periode (13.5% 2020).

Forholdet mellom pensjoner og nettoformue var 2.5% ved slutten av 2021, som betyr at pensjonsbetalinger utgjorde nesten 6.1 milliarder ISK, som er en økning på 10.8% fra fjoråret. 12,369 fond medlemmer betalte inn til fondet i fjor.

SL Pensjonsfond

SL Pensjonsfond sikter på å oppnå en god langsiktig avkastning for sine fondmedlemmer og har oppnådd eksepsjonelle resultater. Ved slutten av 2021 var gjennomsnittlig nettoavkastning for 20 år 5.4%, som er den beste blant islandske pensjonsfond. Denne langsiktige avkastningen over en gjennomsnittsperiode på 10 år er 6.6%, og 7.9% for 5 år.

Etablert i 1974

SL ble etablert i 1974, når alle ansatte i landet ble juridisk forpliktet til å betale inn i et pensjonsfond. Det ble opprinnelig grunnlagt i Finansdepartementet ettersom det var en mangel på pensjonsfond for yrkesgrupper som ikke automatisk tilhørte noe fond og som «ikke passet inn i systemet».

I starten ble fondet kalt ‘Biðreikningur Lífeyrisiðgjalda’, og fondets første administrerende direktør var Jón Dan Jónsson. Reservekontoen ble offisielt Sparefondet for Pensjonsrettigheter i 1981, og begynte samtidig også å godkjenne selvstendig næringsdrivende fra ulike sektorer, som siden den gang har hatt representert mange av medlemmene i fondet. I 2018 tok fondet arbeidstittelen SL Lífeyrissjóður.

I dag jobber rundt 16 personer i fondet, og direktøren er Sigurbjörn Sigurbjörnsson. Sigurbjörn er utdannet forretningsanalytiker, og har jobbet for fondet siden 1989. Sigurbjörn ble fondets administrerende direktør i oktober 1997.

SL for alle

SL Pensjonsfond er ment for alle ansatte og selvstendig næringsdrivende som ikke har medlemskap i andre pensjonsfond basert på en kollektiv avtale. Fondet er basert på gjensidig forsikring og privat eiendom.

Privat sparing er sparing du har mulighet til å betale inn på i tillegg til lovpålagt pensjonssparing, og er derfor din personlige eiendom. Ansatte og selvstendig næringsdrivende individer kan betale opptil 4% av sin totale lønn til et privat eiendomsfond, og de mottar som oftest et motbidrag på 2% fra arbeidsgiver.

Privat eiendomssparing, eller tilleggssparing, er en av de mest fordelaktige spareformene som finnes, ettersom premiene er fritatt for forskuddstrekk og avkastninger er fritatt for gevinstskatt. Privat eiendomssparing kan brukes til både kjøp av første eiendom, eller til å øke disponibel inntekt etter at man har fylt 60.