Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en eiendomsmegler en lønn på ca kr 757 000 i gjennomsnitt. Men dette kan variere da eiendomsmeglere kan lønnes på flere måter. Noen har garantilønn, mens andre jobber på en provisjon eller fastlønn. Eller en kombinasjon av garantilønn og provisjon. En garantilønn til en eiendomsmegler kan være på mellom 10.000 og 30.000,-