Selv om meglere har en plikt til å opptre i selgers beste interesse, er det viktig å huske at de også kan ha avtaler med andre tjenesteleverandører. Det er lurt å undersøke og sammenligne tilbud selv.