OBOS prisene opp to prosent

Det er selgers marked om dagen. Prisene for brukte Obos boliger steg med to prosent fra april til mai i 2022. På landsbasis var økningen på 2,6 prosent.

Hittil i år har prisene på Obos-boliger økt med 10,6 prosent i Oslo.

– Prisene økte kraftig igjen i mai etter å ha stått omtrent stille et par måneder. Prisoppgangen var høyere enn ventet. I gjennomsnitt har prisene i mai økt med rundt en prosent det siste tiåret, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i en pressemelding publisert av OBOS.

Obos prisene opp to prosent

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris passerte for første gang 80 000 kroner for OBOS-leiligheter i Oslo i mai.

I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 10,6 prosent. De tolv siste månedene er oppgangen 6,3 prosent.

På landsbasis økte prisene 2,6 prosent i mai, mens de er 6,4 prosent opp de tolv siste månedene. Hittil i år er prisene opp 11,4 prosent.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i mai var på 80 179 kroner i Oslo-området og på landsbasis 69 243 kroner.

Bygges for lite

Ifølge Monsvold var det normal aktivitet i bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo i mai. Antall omsetninger var omtrent lik som i mai i perioden 2016-2021, men samtidig godt under rekordomsetningen i mai 2019.

– Moderat omsetning og sterk prisoppgang kan ha sammenheng med at det også i mai var færre boliger til salgs enn normalt. Det har vært få usolgte boliger i Oslo siden starten av året. I tillegg har flaskehalser i utarbeidelsen av tilstandsrapporter gjort at det tar lenger tid å få boliger ut i markedet, sier Monsvold.

Det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som bidrar til å trekke prisene opp. Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

– Tallene over igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til april. 

Flyttebyråene melder økt pågang

Med flere boligsalg øker også flyttestrømmen. Nå melder flere flyttebyrå i hovedstaden om økt pågang i en allerede travel sesong.

«Vi er i start av høysesong og opplever sterk pågang», sier Staffan Lindau hos Solsidan Flyttebyrå. Flyttebyrået flytter for private og bedrifter på Østlandet og er mye anbefalt av både eiendomsmeglere og utbyggere i Oslo.

Andre flyttebyrå Eiendomsmegleroslo.no har vært i kontakt med melder også om økt aktivitet av flyttetjenester i Oslo.

Roligere fremover

Monsvold tror redusert kjøpekraft blant mange husholdninger – som følge av renteoppgangen og høye levekostnader – vil bremse prisveksten for boliger framover.

– Det sterke arbeidsmarkedet og stor grad av jobbtrygghet trekker i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at prisfallet blir moderat. Vi ser for oss at prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke noe i august og avta utover høsten – i tråd med vanlig sesongmønster.  

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, er ikke overrasket over prisutviklingen den siste måneden.

– Det er selgers marked om dagen. I mai har omsetningen gått raskt og andelen som benytter forkjøpsretten er høy. Det er mange som ønsker å flytte på seg, og renteoppgangen er nå priset inn i folks forventninger. Vi har solgt mer i mai enn samme måned i fjor.